Prezentare Geografica

Relieful.
Teritoriul comunei este prin excelenta de campie, strabatut de paraul Oprei si canalul colector dintre Crisul Repede si Crisul Negru. Campia este fragmentata de o serie de forme negative reprezentate prin vai denumite de localnici „corhana”, „vai” sau „velj”. Acest ses reprezinta din punct de vedere geologic, fundul lacului panonic, umplut la inceputul cuaternarului cu aluviuni diferite. Toate aceste aluviuni au dat nastere la campuri intinse. Campurile sunt brazdate de vai ca „Veljul Mare”, „Veljul Negrestilor” (Ianosda), Valea Oprea (Homorog), Valea Corhana (Madaras).
Clima.
Din punct de vedere climatologic, zona Comunei Madaras se caracterizeaza printr-o temperatura medie anuala cuprinsa intre 9-11º, media anuala a precipitatiilor este de 645 mm. Vanturile ce bat in regiune sunt „Austrul” si „Cosava”.
Solul.
Suprafata pedologica cuprinde o structura variata, predominand solurile cernoziomice. Sunt de asemenea identificate solurile aluvionare, saraturoase, nisipoase si lacovistile. Pe raza comunei se gasesc amenajari piscicole, dar se practica piscicultura doar din cele trei amenajari existente.
Aerul

Calitatea atmosferei in Comuna Madaras nu este afectata de poluanti de tip industrial si urban care ar depasi limitele pentru protectia receptorilor : populatie, mediul natural si mediul contruit.