Capital Natural

Vegetatia forestiera
Comuna Mădăras deţine o suprafaţă de fond forestier de 630.1 ha , suprafaţă care este amplasată în două Ocoale silvice, respectiv Ocolul Silvic Oradea şi Ocolul Silvic Tinca. Pădurile din aceste două Ocoale silvice sunt formate din următoarele tipuri de arbori  în  următoarele procente : 48% cer, 12% stejar, 12% gorun, 8% carpen, alte tipuri 20%.
O parte din aceste suprafeţe împădurite se găsesc la granita dintre localitatile Ianosda si Miersig padurea avand denumirea « La peri », compusa din gorun si cer, iar la granita dintre Ianosda si Gurbediu se afla padurea numita « Goroniste ».

Fauna
În pădurile pe care comuna Mădăras le deţine există un număr foarte însemnat de animale cum ar fi :  cerb carpatin, mistret, caprior, iepuri, fazani iar ca animale de pradă predomină vulpea.
Padurea Radvani, aflata in Comuna Cefa, la granita cu Comuna Madaras, reprezinta un loc important de cuibarit pentru multe specii ocrotite. În colonie predomina stârcii cenusii (Ardea cinerea), stârcii de noapte (Nycticorax nycticorax) si egretele mici (Egretta garzetta), care îsi au cuiburile într-un arboret de stejar si frasin. Numarul mediu de perechi cuibaritoare este de 400-450, cuiburile fiind în medie de 4-5 pe un arbore.