Biblioteca

          Biblioteca Comunală Mădăras funcţionează, din anul 1960, luna noiembrie, ziua 15, în incinta Căminului Cultural, într-o încăpere de 24 mp. Odată cu trecerea anilor această încăpere s-a degradat. Din cauza igrasiei şi a condiţiilor improprii de depozitare cărţile (monografiile) au fost atacate de diverse ciuperci, molii şi mucegai. O mare parte din ele au fost distruse în timpul evenimentelor din  decembrie 1989.
De-a lungul anilor, de bibliotecă s-au ocupat diferite persoane: funcţionari publici şi cadre didactice. În perioada 1995 – 2007 biblioteca este închisă.
În anul 2005, coducerea Primăriei şi consiliul local hotărăsc să renoveze sala destinată bibliotecii.
În prezent, biblioteca funcţionează, în aceeaşi sală mică, dar curată şi primitoare, sub îndrumarea d-nei Aristan Marinela-Lăcrimioara care ocupă postul de bibliotecar şi referent cultural în cadrul Primăriei Mădăras din data de 15 martie 2007.
În evidenţa bibliotecii figurează un număr de 72 utilizatori înscrişi din care 69 utilizatori activi, majoritatea fiind elevi şi un număr de 4050 monografii. Colecţia bibliotecii se îmbogăţeşte prin achiziţii şi prin donaţii (în acest an Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” ne-a făcut o donaţie de 386 volume prin grija d-nei metodiste Pantea Delia).
În scopul atragerii tinerilor la lectură, în cadrul bibliotecii am organizat diverse activităţi de animaţie culturală:

 • 15 ianuarie 2008 – „Eminescu- poetul nostru nepereche” –      montaj literar-muzical, cu elevii S08 Mădăras;
 • 24 ianuarie 2008 – „Unirea cea mică”, cu elevii de la S08         Mădăras;
 • 29 februarie 2008 – „Creangă-marele nostru povestitor”, cu elevii de la S04 Homorog;
 • 3 martie 2008 - „Creangă-marele nostru povestitor”, cu elevii de la S08 Mădăras;
 • 26 martie 2008 – „Teodor Neş – om între oamenii din Bihor”, cu elevii de la S08 Mădăras;
 • 9 mai 2008 – „Europa în şcoală”, cu elevii de la S08 Mădăras;
 • 26 mai 2008 – Concurs „Cine ştie răspunde” pe tema „Momente alese din revoluţia de la 1848”, cu elevii de la S08 Mădăras;
 • 5 iunie 2008 – „Odă ostaşilor români” – depunere de coroane la Monumentul eroilor din Homorog şi program prezentat de copiii de la GPN Homorog şi elevii de la S04 Homorog;
 • În perioada iulie – august copiii preşcolari şi elevii din satul Mădăras au avut posibilitatea să participe la „Clubul de lectură pentru copii” în fiecare zi de luni, marţi şi miercuri începând cu ora 10.

Expoziţii de carte organizate în cadrul bibliotecii cu ocazia unor evenimente mai importante:

 • 15 ianuarie 2008 – „Eminescu- poetul nostru nepereche”;
 • 24 ianuarie 2008 – „Unirea cea mică”;
 • 6 februarie 2008 – „Geo Bogza – 100 de ani de la naştere”;
 • 20 februarie 2008 – „Eugen Barbu – 84 de ani de la naştere”;
 • 3 martie 2008  -  „Creangă-marele nostru povestitor” şi

                                 „Mărţişorul la români”;

 • 7 martie 2008 – Poezii dedicate mamei şi primăverii;
 • 26 martie 2008 – „Teodor Neş – om între oamenii din Bihor”;
 • 24 aprilie 2008 – „Învierea domnului”-poezii dedicate zilei de Paşti şi „La Paşti”- desene, ouă încondeiate, imagini colorate de către copiii de la GPN Homorog;
 • 9 mai 2008 – „131 de ani de la Războiul pentru independenţă” 

                           „113 ani de la naşterea lui Lucian Blaga;

  • 26 mai 2008 – „160 de ani de la revoluţia din 1848”;
  • 5 septembrie 2008 – „150 de ani de la naşterea lui Alexandru Vlahuţă”;
  • 16 septembrie 2008 – „25 de ani de la moartea lui Horia Lovinescu”